Verejné obstarávanie

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie

Momentálne žiadne neprebieha …

Informácie  o VO podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z

1.6.2013   23.9.2013   1.10.2013   7.10.2013   28.10.2013   4.11.2013   5.11.2013   29.11.2013   2.12.2013   6.12.2013
7.1.2014   8.1.2014   13.1.2014   17.1.2014   18.1.2014   16.6.2014   23.6.2014

Súhrnné kvartálne správy

                2011Q2  2011Q3  2011Q4
2012Q1  2012Q2  2012Q3  2012Q4
2013Q1  2013Q2  2013Q3  2013Q4
2014Q1  2014Q2  2014Q3  2014Q4
2015Q1  2015Q2  2015Q3  2015Q4
2016Q1  2016Q2  2016Q3  2016Q4
2017Q1 2017Q2 2017Q3

Komentáre sú uzavreté.