Výročné správy

Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015

Od roku 2014 spoločnosť nemusí podľa zákona zostavovať výročné správy.
Účtovné závierky spoločnosti sú zverejnené v Registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk

Výročná správa za rok 2013   poznámky
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2008

Komentáre sú uzavreté.