Položka #4

Vyjadrenia pre účely stavebného povolenia

Od 1.9.2020 je vyjadrenie (napr. pre účely stavebného povolenia)  k sieti TOMNET spoplatnené sumou 12,50 € bez DPH (15,00 € s DPH).