Služby

IT služby

Pre našich klientov zabezpečujeme predovšetkým nasledovné IT služby:
. prevádzku serverov, sieťových, operačných a informačných systémov
· údržbu existujúcich podsystémov a databáz
· správu užívateľov, pracovných staníc, tlačiarní
· správu počítačovej siete LAN a WAN
· zálohovanie a bezpečnosť informačných systémov
· správu poštového uzla vnútornej pošty
· pravidelnú kontrolu všetkých počítačov na prítomnosť vírusov a ich odstraňovanie
· ochranu údajov pred zneužitím neoprávnenými osobami
· tvorbu a aktualizáciu koncepcie budovania informačných systémov
· aktualizáciu jednotlivých podsystémov v nadväznosti na zmenu legislatívy
· prevádzku internetového servera a e-mailových služieb
· prevádzku optickej siete
· prevádzku free hot-spot
· konsolidáciu infraštruktúry

Komunikačné služby

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. zabezpečuje predovšetkým nasledovné komunikačné služby:
. prevádzka pobočkovej ústredne
· prevádzka siete telefónnych aparátov
· prevádzka faxového systému

Konzultačné služby

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. pôsobí ako integrátor IKT služieb, t.j. navrhujeme implementačné stratégie pre internetové, komunikačné a aplikačné systémy. Pôsobíme ako garant pre nami implementované systémy.

Metodická činnosť

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné metodické služby k informačným systémom:

  • metodická podpora užívateľov
  • administrácia užívateľských aplikácií
  • tvorba manuálov
  • zabezpečovanie školení

Školiaca činnosť

Navrhujeme a podľa požiadaviek klientov aj zabezpečujeme realizáciu školení pre rôzne typy informačných systémov.
Poskytujeme prenájom priestorov pre školiacu činnosť.