Navigácia
 • Domov
 • TT-IT Fiber Internet

TT-IT Fiber Internet

OPTICKÝ INTERNET PRE VAŠU FIRMU

 • neobmedzený objem dát.
 • garantovaná prenosová rýchlosť toku dát
 • neagregované pripojenie

ÚVOD
TARIFA – INTERNET
SÚVISIACE SLUŽBY
KONTAKTY
STIAHNUŤ

ÚVOD

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. je spoločnosťou založenou pre správu a prevádzku informačných technológií Mesta Trnava. Poskytuje IKT služby na zmluvnom základe predovšetkým Mestskému úradu v Trnave, Mestskej polícii, materským školám, základným školám a organizáciám vo sfére vplyvu Mesta Trnava. Zároveň poskytuje služby súvisiace s budovaním a prevádzkou optickej siete TOMNET.

Optická sieť TOMNET umožňuje dostupnosť služieb vo všetkých dôležitých lokalitách mesta. Zahŕňa 90 km optických trás budovaných od roku 2002 spolu s inými inžinierskymi sieťami v rámci mesta.

Spoločnosť TT-IT s.r.o. Vám ponúka kvalitné optické pripojenie do internetu TT-IT Fiber so zaručenou prenosovou rýchlosťou bez agregácie, poskytne vám verejné IP adresy, vyrieši Vašu internú a externú telefonickú k komunikáciu, poskytne maihosting, webhosting, server housing, outsorcing IT a ďalšie služby v oblasti IKT.

TARIFA – INTERNET PRE FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Vaše požiadavky a potreby budú riešené individuálne našim marketingovým pracovníkom. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky…

SÚVISIACE SLUŽBY

 • optické prepojenie Vašich pobočiek
 • vnútrofiremná sieť
 • komplexné telekomunikačné služby
 • verejné IP adresy
 • riešenie antivírovej ochrany
 • aktívne zariadenia,
 • webhosting
 • mailhosting
 • server housing
 • outsorcing IT

KONTAKTY

 • Predaj služieb, inštalácia, servis:: +421 33 3236 990
 • Fakturácia: +421 33 3236 980
 • fiber@tt-it.trnava.sk

STIAHNUŤ