Navigácia
  • Domov
  • O spoločnosti

O spoločnosti

Mesto Trnava z dôvodu efektívnejšieho zabezpečovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií založilo so 100 % majetkovou účasťou obchodnú spoločnosť TT – IT, s.r.o.. Spoločnosť začala svoju oficiálnu činnosť dňom 1.7.2008.
Cieľom TT – IT, s.r.o. je poskytovanie IKT služieb na zmluvnom základe predovšetkým Mestskému úradu v Trnave, Mestskej polícii mesta Trnava, materským školám, základným školám a ostatným organizáciám vo sfére vplyvu mesta Trnava, ako aj poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou optickej siete TOMNET.