Navigácia
  • Domov
  • Kontakty

Kontakty

TT-IT, s.r.o.
Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO:  44 10 27 71
TEL: +421 33 3236 980
FAX: +421 33 3236 995
email: info@tt-it.trnava.sk
web: http://tt-it.trnava.sk

web archív: http://old.tt-it.sk

Kontakty na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:
email: zodpovednaosoba@tt-it.trnava.sk

telefón: 033 32 36 984