Navigácia
  • Domov
  • TT-IT Fiber Rent

TT-IT Fiber Rent

PRENÁJOM OPTICKÝCH OKRUHOV PRE POSKYTOVATEĽOV IKT SLUŽIEB

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. je vlastníkom a prevádzkovateľom optickej metropolitnej siete TOMNET postavenej na báze optických káblov, ktorá predstavuje jednu z najmodernejších technológií. Celková dĺžka optických trás v Trnave presahuje 80 km, pričom v celej dĺžke tohto backbonu sú aplikované 12 až 144-žilové optické káble od renomovaných svetových výrobcov. V rámci Trnavy sú prostredníctvom optických káblov prepojené všetky mestské časti. Táto sieť umožňuje CWDM a DWDM technológiu s prenosom až 10 Gigabit za sekundu (Gbps) cez každé optické vlákno.

Výhodou takejto siete je implementácia tzv. Triple Play produktoch, t. j. IP televízie, Internetu a prenosu dát spoločne s IP telefóniou v jednom optickom vlákne. Je to komplexná multimediálna služba, ktorá zlučuje doposiaľ nezávislé, pre užívateľov veľmi atraktívne poskytovanie služby do jedného balíka. Ďalšou výhodou je jednoduchá rozšíriteľnosť a dostatočná rezerva kapacity celej siete spolu s možnosťou redundancie (zálohovaním) hlavných prenosových trás. Spomenuté parametre umožnia uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov, požadujúcich popri rýchlosti umožňujúcej bez obmedzenia využívať všetky služby od telefonovania, širokopásmového Internetu cez videokonferencie a multimediálne prezentácie až po prepojenie svojich pobočiek dátovými sieťami s maximálnou ochranou a spoľahlivosťou prenosu dát.

Okrem prevádzky vlastných služieb na optickej sieti poskytuje naša spoločnosť tiež možnosť prenájmu okruhov – formou odovzdania nenasvieteného optického vlákna v ucelenej trase podľa požiadavky zákazníka. Už v súčasnosti naše služby využíva viacero popredných telekomunikačných operátorov ako sú GTS Slovakia, Slovanet, či Swan. Tiež poskytujeme možnosť dátového prepojenia pre niektoré firmy v Trnave, ktoré tak majú možnosť zabezpečovať IKT prevádzku vo viacerých pobočkách v rámci mesta z jedného technologického pracoviska.

STIAHNUŤ

V prípade Vášho záujmu o tieto služby nás neváhajte kontaktovať.