Navigácia
  • Domov
  • Online vysielanie

Online vysielanie

Stream – online vysielanie

<p><object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" name="player" width="500" height="300"><param name="movie" value="/jwplayer/player.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="flashvars" value="file=http://grazz.com/video/v_district9.mp4&amp;autostart=true&provider=http&http.startparam=starttime"/><object type="application/x-shockwave-flash" data="/jwplayer/player.swf" width="500" height="300"><param name="movie" value="/jwplayer/player.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="flashvars" value="file=http://grazz.com/video/v_district9.mp4&amp;autostart=true&provider=http&http.startparam=starttime"/> ¨K3K </object></object><br />

<object> <div align="center"> ¨K1K ¨K0K ¨K2K </object>

Pri výpadku použite klávesu F5 (obnovu stránky) alebo stránku znovu načítajte.

Najbližšie online vysielanie MZ bude 13.12.2011 o 13:00 hod.

Testované prostredie:
Mozilla Firefox 3.6.13
Google Chrome 9.0.597.98
Opera 11.01
Internet Explorer 8.0.7600
Android 2.2