Navigácia
  • Domov
  • Projekty

Projekty

názov: Jednotné komunikačné prostredie
popis: Zriadenie komunikačnej siete postavenej na optických vláknach mesta. Výhodami sú jednotná správa zariadení, zníženie nákladov na všetky formy komunikácie a nasadenie rovnakých typov komunikačných zariadení. Jednotné komunikačné prostredie umožňuje pripojenie na internet, telefónnu, faxovú a emailovú komunikáciu.
stav: realizovaný od roku 2006
implementovaný na novopripojené objekty

názov: Hotspot – sieť free internetových zón pre občanov
popis: Implementácia verejných prístupových bodov pre bezdrôtové pripojenie do internetu vo vybraných lokalitách mesta.
stav: realizovaný od roku 2008
máj 2011 – rozšírenie dostupnosti prístupových bodov, upgrade hp servera a manažmentu

názov: Podpora projektu „Spoločná vývarovňa“
popis: Zabezpečenie komunikačného prepojenia čítacích a zúčtovacích zariadení cez aktívne zariadenie optickej siete.
stav: realizovaný a prevádzkovaný od roku 2007

názov: Audit tlačiarní a tlačových výstupov
popis: Vykonaním dôsledného auditu tlačových potrieb pre Mestský úrad v Trnave a porovnaním nákladovosti jednotlivých typov tlačiarní budú navrhnuté nové pravidlá pre používanie tlačiarní a obstarávanie nových typov tlačiarní a starostlivosti o ne.
stav: zrealizovaný v novembri 2008
prevádzka 3ks systémov hromadnej tlače

názov: Koncepcia informačných a komunikačných technológií v podmienkach mesta Trnava
popis: Spracovanie takejto koncepcie vyžaduje zákon o informačných systémoch verejnej správy. Kvalitné spracovanie tohto koncepčného materiálu môže napomôcť dlhodobému nastaveniu parametrov v oblasti prevádzky a rozvoja IKT.
stav: realizovaný v októbri 2008

názov: DCMO – podpora portal.gov.sk
popis: V spolupráci s neziskovou organizáciou e-Slovensko plánuje mesto Trnava pristúpiť k poskytovateľom údajov a služieb v rámci Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky. Občan tak bude mať možnosť vybaviť v rámci tohto portálu i niektoré požiadavky vzťahujúce sa na kompetencie mesta Trnava.
stav: otestovaný v roku 2008, čaká sa na realizáciu na strane portal.gov.sk
projekt zastavený vládou SR > opis

názov: Webmailový klient pre zamestnancov
popis: Z dôvodu požiadaviek na zabezpečenie nepretržitej komunikačnej dostupnosti zavádzame možnosť prehliadania elektronickej korešpondencie, z ktoréhokoľvek miesta kde je dostupnosť pripojenia na internet.
stav: realizovaný a prevádzkovaný od marca 2008

názov: Intranet portál (pre MsÚ a MsP)
popis: Z dôvodu požiadaviek na zabezpečenie rýchlej a prehľadnej výmeny vnútorných informácií medzi zamestnancami MsÚ a MsP.
stav: realizovaný a prevádzkovaný od 1.7.2008

názov: Portál Heldesk
popis: Z dôvodu zefektívnenia a sprehľadnenia servisných činností na MsÚ a MsP sme zaviedli nástroj nahlasovania servisných požiadaviek cez webrozhranie.
stav: realizovaný a prevádzkovaný od 1.5.2008

názov: Živé vysielanie MTT z kultúrnych zariadení
popis: Pripraviť optickú infraštruktúru pre potreby živého vysielania kultúrnych akcií. Pripojenie Mestskej športovej haly, Trojičného námestia, Mestského amfiteátra, Kostola sv. Jakuba a Kostola sv. Mikuláša.
stav: pilotná prevádzka – Novéna 2005 z kostola sv. Mikuláša
prevádzkovaný od roku 2006 > zabezpečujeme vysielanie pre MTT, TVLUX, TVNOE, …

názov: Živé internetové vysielanie z rokovaní MZ v Trnave
popis: Internetové vysielanie z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trnave. Priamy prenos z rokovania Mestského zastupiteľstva je sprostredkované občanom prostredníctvom technológie Web Broadcasting-u a realizované unikátnym riešením vysielania cez metropolitnú sieť TOMNET.
stav: realizované a prevádzkované od 15.2.2011

názov: Trnavská karta
popis: Karta výhod pre obyvateľov mesta Trnava.
stav: pozastavené pre finančnú krízu