Navigácia
  • Domov
  • Vízie a ciele

Vízie a ciele

Vízie spoločnosti vychádzajúce z jej prvotného poslania zahŕňajúce dôvody, pre ktoré bola spoločnosť založená:
* Zabezpečiť efektívny výkon služieb v oblasti IKT riešení pre mesto Trnava.
* Prevádzkovať optickú infraštruktúru pre potreby mesta a jeho obyvateľov.
* Implementovať rozvojové a podporné projekty pre zlepšenie výkonu samosprávnych úloh mesta a zlepšenie podmienok pre jeho obyvateľov.
* Implementovať opakované osvedčené IKT riešenia na úrovni ďalších inštitúcií verejnej správy.
* Etablovať spoločnosť ako rešpektovanú autoritu v regióne v oblasti IKT.

Strategické ciele spoločnosti, ktoré sú rozpracovaním vízií spoločnosti a napĺňajú pravidlo SMART.
* Do jedného roka prevziať a stabilizovať implementáciu a ďalší rozvoj informačných a komunikačných systémov mesta.
* Do jedného roka zjednotiť komunikačnú, dátovú a aplikačnú základňu inštitúcií vo sfére vplyvu mesta a prevziať rozvoj a údržbu ich informačných systémov.
* Do troch rokov vybudovať silné technologické a personálne zázemie tak, aby bolo možné navrhnúť outsourcing IKT i mimo verejnú a štátnu správu.
* Naďalej rozširovať optickú infraštruktúru formou pripokládok, realizovať bezpečnú a bezporuchovú prevádzku služieb využívajúcich optickú sieť
* Do jedného roka spracovať koncepciu rozvoja informačných a komunikačných technológií v podmienkach mesta Trnava.
* Do dvoch rokov implementovať projekt Trnavská karta, resp. ďalšie rozvojové a podporné IKT projekty.