Navigácia
  • Domov
  • Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie

Momentálne žiadne neprebieha …

Informácie  o VO podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z

1.6.2013   23.9.2013   1.10.2013   7.10.2013   28.10.2013   4.11.2013   5.11.2013   29.11.2013   2.12.2013   6.12.2013
7.1.2014   8.1.2014   13.1.2014   17.1.2014   18.1.2014   16.6.2014   23.6.2014

Súhrnné kvartálne správy

2011Q2  2011Q3  2011Q4
2012Q1  2012Q2  2012Q3  2012Q4
2013Q1  2013Q2  2013Q3  2013Q4
2014Q1  2014Q2  2014Q3  2014Q4
2015Q1  2015Q2  2015Q3  2015Q4
2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4
2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4
2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4